over Trio Vagevuur


Trio Vagevuur bestaat uit ongeveer drie man, met zo’n zes oren als kompas, wijzend naar minimaal acht windstreken. Vagevuur bevat een elektronisch instrumentarium en een dichter (beiden met hetzelfde lichaamsgewicht), taalboeket door lippen te dwarsboekeren. Wemelt de rot pardon pardon traka verdriegemalzon verdiemalson door de emulsie pap te drijven. Dorst er wel dang van temidden van alompokpuikende aanloeizwijgingen de boeketten te plensbuien als ieder ander. Hulde! Vult de roomomlijsting de krentgebivakeerde brievenbus daartegenaan, exact, 1 mm aansluiting, afdoppen, inlijsten, afblijven verder. Verdol de loopgraafecho driemaaldaagse zalfinsmering ter wandbehangsel. De vlag boven. De stok door de steun in stelling gebrachte echtparen.